Ekkeröy

Ekkeröy ligger utanför Vadsö, här finns ett berömt fågelfjäll med väg nästan ända fram. Idag är Ekkeröy en halvö, men var fram till 1750 en ö, därav namnet. Fågelfjället är fredat som naturreservat.

Ekkeröy är ett traditionellt fiskeläge där husen ligger tätt. Här finns vackra omgivningar och museum/kafé i det gamla fiskebruket.

Ekkeröy

Berggrunden i området består för det mesta av sandsten och andra sedimentära bergarter. Rosenroten som är grön och frodig växer längs klippväggen

Ekkeröy

Fågelfjället ligger åt söder, men det är också ett rikt fågelliv i den grunda bukten på den norra sidan.

Ekkeröy

Det man direkt lägger märke till är den stora kolonin av tretåiga måsar (Krykkje på norska). De bygger sina bon på smala hyllor längs klippväggen. De kommer till häckningsplatsen i mars då det fortfarande finns is och snö på fågelfjället. Äggen läggs från mitten av maj. I slutet av augusti ger de sig av. Övervintringen sker ute till havs ner mot västra Medelhavet.

Tretåiga måsar på Ekkeröy

På platån uppe på halvön finns myr och hed där det växer hjortron och flera små "sjöar". Här finns också kanonställningar och bunkers sen andra världskriget.

Ekkeröy - utsikt från södra stranden