Berlevåg

Berlevåg ligger lika långt österut som Istanbul och nästan lika långt norrut som Nordkap. Tack vare golfströmmen är klimatet mildare än vad man associerar med breddgraden. Under sommaren varierar temperaturen mellan 10 och 25 grader och under vintern mellan -12 och + 3 grader. Hurtigrutten angör hamnen varje dag.

Berlevågs hamn

Havsbotten utanför Berlevåg består av grunda fiskebanker, och fiskarna hade kort väg till fångsten. Det var länge otillfredsställande hamnförhållanden och hamnen har byggts ut kontinuerligt. Mellan 1875 och 1975 blev fyra pirar (moloer på norska) byggda och dessutom utfördes muddring av hamnen och byggdes en djupvattenkaj för hurtigrutten och godsbåtar.

Berlevåg - pir med tetrapoder

De två yttre pirarna är sammansatta av s.k. tetrapoder - fyrarmade 15 tons betong-kolosser som är sammanfogade enligt ett särskilt system. De har fått bekänna färg för våghöjder upp till 9,8 meter.

Några kilometer österut ligger Kjölnes fyr på en udde. De gamla fyrmästarbostäderna håller på att byggas om invändigt och det går nu att övernatta där.

Kjölnes fyr

Nedanför fyren ut mot öppna havet håller skarvarna till.

Skarvar utanför Kjölnes fyr

» Bildspel med stora bilder från Varangerhalvön.