Makkaur

"Det är inte så lätt att hitta på kartan, men om ni letar precis mitt på Varangerhalvöns havskust, så tänker jag, att namnet ska stå där. Det är ett gammalt fiskeläge, men nu är det fyren, som är mest känd. Om den är starkast i Norden, vet jag inte, men det säger man i Makkaur. Att den räddat flera båtar tror jag gärna, ty det är ett otäckt ställe, just där Makkaur sticker näsan i Ishavet.
   Det bor 102 människor här. De leva bara av havet. Men då och då är det besvärligt med havet. Här finns ingen strand eller hamn, allting är bara fjäll och stenblock. Det kan gå en hel vecka, varunder det inte finns möjlighet att komma i land eller ut ifrån land. Första gången jag skulle besöka Makkaur måste vi uppge försöket att lägga till. Alltför riskabelt! sade man." Stor bild på fyren.

Makkaur Fyr
Ovanstående inledning är hämtad från "Biskop ovan polcirkeln" av Eivind Berggrav, utgiven år 1938. Jag hade förmånen att få komma ut till Makkaur fyr under två dagar i slutet av juli år 2001. Fyren ligger c:a en kilometer åt öster från den plats som beskrivits ovan och som man nu kallar "Gamle Makkaur".
Makkaur Fyr - närbild av fyrtornet  
Makkaur fyr
Fyren som ligger mitt emellan Kjölnes och Vardö fyr blev klar år 1928. Det är en vit betongbyggnad med ett lågt torn, mäter 39 m ovan högvatten och lyser under tiden 12/8 - 24/4.
   Makkaur blev liksom övriga fyrar i Finnmark (Fruholmen undantagen) besatt av tyska militären under ockupationen. Tornet blev sprängt av tyskarna och byggdes upp igen efter kriget.
Makkaur  
   1969-70 byggdes ett enplans hus i två sektioner med gång emellan. I den ena sektionen finns verkstad och reservaggregat för strömförsörjning och i den andra finns kontor och bostäder för fyrpersonalen. En gammal tvåvånings fyrmästarbostad samt uthus finns också på området. Avståndet mellan fyren och bostadshusen är c:a 300 m. I fyren finns dieselaggregat för strömförsörjning till alla byggnader.
Inifrån Makkaur fyr
Som framgår av inledningen är detta en plats med mest sten och fjäll, det finns lite gräs och annan vegetation men den är inte så omfattande. I området finns också två sjöar där det enligt finns en del öring.
Vägen till Gamle Makkaur

Mina upplevelser vid fyren
Det var en speciell känsla att stå uppe i fyren och spana ut över havet när det var dåligt väder (läs regn och blåst). Fyren ligger en liten bit upp på fjället ett par hundra meter från de övriga husen, en väg av sten och cement går dit genom stenlandskapet.

Vägen upp till fyren  
  Förutom att stå i fyren och spana gjorde jag små utflykter, dels till Gamle Makkaur och fjället ovanför, dels åt öster där det öppnar sig en stor vik med mycket drivved på stranden.
Nedanför fyren
Alla bilder © Bo Davidsson

Läs & skriv i gästboken!    Till Norge 2001    Till Finnmark


 Senast uppdaterad: 2002-11-06